MBAL Razlog
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

МБАЛ - гр.Разлог


Обект:“МБАЛ - Разлог, ремонт, саниране, обновяване и оборудване на сгради в УПИ II,кв.24, ПИ 61813.753.190. по плана на гр.Разлог,общ.Разлог с цел повишаване на диагностично-лечебния капацитет за долекуване и продължително лечение“ с подобект:“Стационар“ и „Отделение за хемодиализа“
МБАЛ –Разлог се състои от няколко корпуса:
А:основно тяло – пететажна сграда с приземен етаж
Б:двуетажна пристройка –поликлиника
В:едноетажна пристройка –котелно
Г:двуетажна самостоятелна сграда –администрация
Д:едноетажна самостоятелна сграда –отделение по хемодиализа.
Ремонтните дейности, които са извършени са следните:
- подмяна на подови замазки и настилки
- окачени тавани - обработка стенни повърхности
- подмяна на вътрешна и външна дограма
- подмяна на ВиК, Ел.инсталации,ОиВ
- обособяване на съблекални с WC душ и филтър
- конструктивно укрепване на плоча
- подмяна на покривно покритие Мерки за енергийна ефективност на сградите
- подмяна на дограма и доставка и монтаж на интегрирана топлоизолационна система.
Във връзка с подобряване на достъпа на хора с увреждания към сградата на стационара са подменени асансьорите- пътнически и санитарен,изградена е и рампа към сграда за хемодиализа.

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Февруари 2013 г. – Октомври, 2013г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

- Подмяна на външна и вътрешна дограма
- Реконструкция покрив
- Настилки
- Облицовки
- Мазилки
- Окачени тавани
- Топлоизолация
- ОВК инсталации
- ВиК инсталации
- Доставка и монтаж на асансьорни уредби
- Изграждане на инсталации за медицински газове и др.

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Фирмата се отличава с бързина и качество в работата си и разполага с екип от високо квалифицирани специалисти в областта на строителството.”Винстой”ООД изпълни в срок и спазване на нормативните уредби за този вид СМР.

Кмет на Община Разлог 
/Инж.Красимир Герчев/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline