Геодезия
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00
ГЕОДЕЗИЯ
Винстрой ООД извършва целият набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания. По-надолу са описани всички геодезически услуги, които предлагаме. Ако се интересувате от геодезическите услуги и техните цени, не се безпокойте да изпратите запитване към нас или да позвъните тел: 0879 313 161
   Геодезическо заснемане на обекти

Извършваме геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на имотни граници, на земеделски земи, на гори, на линейни обекти и др., включващо обработката, оформянето и окомплектоването на данните от заснемането в папки, в зависимост от последващото им приложение.
   Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри

Винстрой ООД има богат опит в създаването на кадастрална карта на цели населени места, включително и кадастралните регистри с данни за собствениците.
   Трасиране на обекти

Фирмата извършва трасиране на сграда, трасиране на имот и имотни граници, трасиране на земеделска земя и гори, трасиране на точки, трасиране на линейни обекти, както и изготвянето на протокол за извършеното трасиране.
   Изготвяне на проекти за изменения на кадастрална карта и регистри

Винстрой ООД
предлага изработването на проекти за вписване в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на имот в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на сграда в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, както и проекти при изменение в контура на сграда и имотни граници. Фирмата изготвя и проекти за вписване
   Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране

Предлагаме изработване на проекти и проектиране по част Геодезия за обекти на инвестиционното проектиране, включващи вертикално планиране и проектиране на надлъжни и напречни профили, нивелети и трасировъчни планове.
   Делба на поземлен имот

Фирмата ни предлага изготвянето на проекти за делба на поземлен имот, включваща и изготвянето на цялата документация необходима за извършването на делбата.
   Проектиране на пътища и паркинги

Винстрой ООД
предлага проектиране на пътища и паркинги, както и на други линейни обекти. В проекта се включва геодезическото заснемане, конструирането на надлъжни и напречни профили, проектирането на нивелети и изготвяне на трасировъчен план с координати на главните точки.
   Дигитализиране и векторизиране на карти

Винстрой ООД
извършва дигитализиране и векторизиране на карти и на други чертежи от хартиен носител в цифров формат.
   Създаване на опорни геодезически мрежи (ОГМ) и работни геодезически основи (РГО)

Фирмата ни има сериозен опит в създаването и изчисляването на ОГМ и РГО, служещи като изходна позиция при извършването на геодезически измервания.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline