Ремонт на ОУ в с.Бачев
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Ремонт на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в с.Бачево


Ремонт на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в с.Бачево

Подменени са дървени елементи на покривната конструкция които по някакъв начин са компроментирани от времето/загнили,заразени с инсекти,повредени и др./.Новите дървени елементи са предварително импрегнитани с импрегнат за дърво.Монтажа на дъсчената обшивка е изпълнена, след като тя предварително е импрегнирана с импрегнат за дърво.Върху обшивката се монтира покривно хидроизолацционно фолио.Върху фолиото е монтирана дървена скара от летви 3/5.Монтирани са челни дъски които предварително са обработени с байц и лак за дърво.Успоредно на тези монтажни работи се изработват шапките за комините,вароциментовите мазилки по комините,обшивката около комините с поцинкована ламарина ,уламите от поцинкована ламарина и улуците с PVC покритие.След изпълнението на по-горе описаните СМР са монтирани на керемидите.Монтират се старите керемиди,а на мястото на повредените се доставят нови.След монтажа на керемидите са монтирани и билните капаци,които покриват билата и ръбовете на покрива.Монтажа на обработената дъсчена обшивка става от скелето под стрехата на покрива,като обшивката предварително е обработена с байц и лак за дърво.Водосточните тръби се монтират по фасадата на сградата от скелето. Всички СМР/СРР са извършени, технологично една след друга с подходящи за целта машини и инструменти като са спазени правилата по ЗБУТ.
Мълниезащитната инсталация е монтирана с мачти на покрива,към тях се монтира поцинкованото желязо ф8мм. Желязото е изтеглено от покрива до земята,за целта се закрепя със скоби към покрива и по фасадата.След монтажа на поц.желязо е изпълнена заземителната инсталация.Тя се състои от 4бр заземителни колове които се набиват в земята.От коловете до сградата във изкоп се полага поцинкована шина 40/4мм. ,поцинкованата шина и поцинкованото въже се съединяват посредством контролна кутия.За изпълнението на заземителната инсталация е разкъртена асвалтовата настилка,направен е изкоп и след монтажа на инсталацията е засипан,уплътнена и възстановена е асвалтовата настилка.Всички монтажни работи по фасадата са извършени, посредством метално скеле около сградата и при стриктно изпълнение на правилата по ЗБУТ.Положена е силикатната мазилка ,върху циментовата шпакловка на топлоизолацията. Цокъла е изпълнен от мозаечна мазилка. Срок за изпълнение 45 / четиридесет и пет / календарни дни.

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
С.Бачево,Община Разлог , България
Период на реализация:
Април, 2015 г. – Юни, 2015г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

- Демонтаж и сортиране на керемиди
- Демонтаж на летвена скара под керемиди
- Демонтаж на дъсчена обшивка
- Демонтаж на челни дъски
- Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи
- Демонтаж улуци
- Демонтаж на водосточни тръби
- Демонтаж на водосточни тръби
- Демонтаж на неносещи елементи на дървена конструкция за покрив
- Частична подмяна на неносещи елементи на дървена конструкция за покрив
- Ипрегниране на дървена конструкция
- Направа дъсчена обшивка под керамида
- Ипрегниране на дъсчена обшивка
- Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана
- Монтаж съществуващи керемиди
- Доставка и монтаж скара от летви 3/5 скара под керемидите
- Доставка и монтаж нови керемиди
- Покриване била и ръбове с капаци
- Доставка и монтаж на челни дъски (обработени - рендосани)
- Доставка и монтаж на обработена дъсчена обшивка по стрехи (рендосани)
- Лакиране и байцване на челни дъски двустранно и стрехи
- Доставка и монтаж на улуци безшевни с PVC покритие - кафяви ф120
- Доставка и монтаж на водосточни казанчета с PVC покритие - кафяви
- Доставка и монтаж на водосточни тръби ф120 с PVC покритие - кафяви
- Доставка и монтаж на улами от поцинкована ламарина
- Външна вароциментова мазилка по комини
- Направа на бетонови шапки комини, включително всички свързани с това разходи
- Монтаж и демонтаж тръбно фасадно скеле
- Мълниезащитна и заземителна инсталация

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук   

03ОТЗИВ

„Винстрой ООД” е надежден партньор, който показа висок професионализъм като изпълни договорните си задължения отговорно, в срок и съобразно установените стандарти в строителството. ”Винстрой ООД” разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в областта на строителството. Служителите на фирмата притежават висок професионализъм и отговорност при изпълнението на договорените ангажименти качествено и в срок. Със своя опит и потенциал „Винстрой ООД” е отличен партньор за съвместна работа в областта на строителството. 

Кмет на Община Разлог 
Инж. /Красимир Герчев/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline