Preustroistvo Skladove
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Преустройство на съществуващи обекти – складове


Изпълнен проект по преустройство на съществуващи обекти - 2бр. съседни халета с номера: „Хале №9” и „Хале №10” във винарна и склад за готова продукция в землището на село Черногорово, местност „Могилата”, община Пазарджик. Халетата са съществуващи, едноетажни, изпълнени от стоманобетонна сглобяема конструкция с двускатен покрив. Конструкциите на сградите се състоят от сглобяеми стоманобетонови рамки и покривни стоманобетонови панели. Стените са изпълнени от плътни единични тухли.

В изпълнение на проекта в „Хале №10” се обособява „Производствена зона” за преработка, производство и бутилиране на червени и бели вина. Производствената група обхваща:
1. Площадка за приемане и преработка на грозде със светла площ 169,18 кв.м.
2. Помещение със съдове за ферментация на червени вина със светла площ 253,05 кв.м.
3. Помещение за ферментация на бели и червени вина със светла площ 426,66 кв.м.
4. Обслужващ коридор със светла площ 159,02м2.
5. Три помещения за съзряване и стареене в бъчви 45,03 кв.м, 49,54кв.м., 57,86 кв.м.
6. Помещение за бутилиране със светла площ 106,56кв.м.
7.Склад – 44,13кв.м. Част от „Хале №10” е реконструирано, като сглобяемата стоманобетонна конструкция е заменена с монолитна, което се налага по технологични съображения – да се съберат високите съдове за ферментация на червени вина. Върху носещите стоманобетонови рамки е изпълнена дървена покривна конструкция.Ограждащите зидове са изпълнени от решетъчни тухли. Между двете халета е изградена топла връзка от метална носеща конструкция, с тухлени преградни и ограждащи стени и покрив от полиуретаниви термопанели, в която се помещават:
8.Микробиологична лаборатория:7,94кв.м.
9.Лаборатория: 15,30 кв.м.
Пред двете лаборатории се оформя товаро-разтоварна зона с площ 21,95кв.м., рампа- 27,39кв.м.
В „Хале №9” се обособява „Складова зона” и „Обслужваща зона”със:
10.Склада за кашони: 28,27кв.м.
11.Помещение за сглобяване на кашони:17,31кв.м.
12.Темпериране на бутилки: 21,54кв.м.
13. Склад спомагателни материали 16,80кв.м.
14. Склад за празни бутилки 319,60кв.м.
15. Съществуващи хладилни камери за охлаждане на грозде.
16. Обслужваща зона 170,54кв.м
17. Съществуваща хладилна камера за охлаждане на вино.
18. Склад за бутилирани вина 330,74кв.м.
19. Помещение за почивка на персонала 13,88кв.м.
20. Преверие с мивка 7,03кв.м.
21. Тоалетна с душ 4,20кв.м.

За фасадната обработка са използвани естествени материали: каменна облицовка, дървени елементи, дървени портални врати с елемент на ковано желязо и съвременни материали: PVC дограми с цвят дърво, минерални мазилки, покривни панели полиъретанов пълнеж.


Възложител:
‘’МКД’ ЕООД
Местоположение:
с.Черногорово,община Пазарджик , България
Период на реализация:
Септември 2010г. – Декември 2012г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

- Изграждане на стоманобетонова конструкция
- Монтаж на метална конструкция
- Направа на дървена покривна конструкция
- Покриване с керемиди и фолио под керемиди
- Топлоизолация фасади
- Минерални мазилки фасади
- Цокъл от камък
- Гисокартон на конструкция и лепене
- Латексово боядисване
- Бетонова настилка – шлайфан бетон
- Настилка от клинкерни плочи
- Облицовка на фаянс
- Настилка от теракот
- Вътрешна Ел. Инсталация
- ВиК инсталации

Някои технически характеристики:
Устройствена зона: „Производствена”
Площ на парцела/по скица/: 71 080кв.м.
Застроена площ на всички сгради : 12 754,40кв.м
Разгърната застроена площ на всички сгради в парцела: 13 230,40кв.м.
Плътност на застрояване: 17,94 %
Интензивност на застрояване: Кинт= 0,186
Озеленена площ: 18 120кв.м.
Озеленена площ: 25,49 %
Начин на застрояване: свободно
Характер на застрояване: ниско с височина < 10м
Застроена площ на преустройваната и реконструирана част: 1 487,15кв.м.

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Фирма “Винстой”ООД ,гр.Разлог е изпълнявала СМР на „МКД” ЕООД на обект : „Преустройство на съществуващи обекти – складове №9 и №10 з винарна и склад за готова продукция „с.Черногорово” .Всички работи се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания в Република България.В процеса на работа се вложиха материали,придружени с документ за произход.”Винстой”ООД гр.Разлог разполага с много добре подготвени инженерно технически персонал,квалифицирани работници,собствена механизация и автотранспорт.

Управител : „МКД” ЕООД  
/ Масимо Ацолини /

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline