MVEC Bachevo
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Обект: МВЕЦ "Бачево"


Обект: МВЕЦ "Бачево" с подобекти: "Реконструкция Водохващане"-река Бачевска, земл.на с.Бачево, общ.Разлог, "Реконструкция напоителен канал" от водохващане на р.Бачевска по съществуващо трасе на канал/общ. собственост/ до водоем "Милтеници"/Рудината/ и "Напорен тръбопровод с трасе от водоем "Милтеници"/Рудината. Водохващането се състои от: преградно съоръжение - масивен начупен яз със стоманен подвижен таблен затвор,воземна част и утайник след нея, челен преливник, аванкамера пред напорния тръбопровод, отвор за екологични води и рибен проход, cтоманобетонен понур, водобоен кладанец, рисберма-заскаляване на речното корито, крилни стени, защитна дига и временно отбиване на строителните води. МВЕЦ"БАЧЕВО - подобект "Сграда с трафопост и площадка".

Сградата на ВЕЦ се състои от две постройки- битова част и машинна зала на едно ниво, разделени помежду с фуга 5см. Всички помещения на ВЕЦ се едноетажни,с монолитна плоча и покрив от керемиди върху дървена конструкция. Конструкцията на сградата е скелетна стоманобетонова и се състои от греди, тухлени стени, колони и плочи, изпълнени по монолитен начин.

Възложител:
„ЕВКЛИПС ИНВЕСТ” ООД
Местоположение:
С.Бачево Общ.Разлог , България
Период на реализация:
Септември 2010г. – Юли 2011г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
- Изкопи-машинен и ръчен
- Кофражни работи
- Армировъчни работи
- Покривни работи
- Хидроизолационни работи
- Зидарски работи
- Мазилки
- Настилки
- Облицовки
- ВиК инсталации
- Бояджийски работи

Някои технически характеристики
Сградата на ВЕЦ се състои от две постройки- битова част и машинна зала на едно ниво, разделени помежду с фуга 5см. Всички помещения на ВЕЦ се едноетажни,с монолитна плоча и покрив от керемиди върху дървена конструкция. Конструкцията на сградата е скелетна стоманобетонова и се състои от греди, тухлени стени, колони и плочи, изпълнени по монолитен начин.

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Фирмата се отличава с бързина и качество в работата си и разполага с екип от високо квалифицирани специалисти в областта на строителството.”Винстой”ООД изпълни задълженията си в срок при абсолютното спазване на нормативите за този вид СМР.
„Евклипс Инвест”ООД препоръчва фирма „Винстрой” ООД като коректен партньор и професионалист.

Управител: Николай Рашев 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline