Energy efficiency Project 4
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Проект 4

ЖИЛИЩЕН БЛОК, ГРАД РАЗЛОГ


Описание на сградата

Многофамилна четириетажна жилищна сграда с подземен сутеренен етаж, партерен етаж с търговски обекти, три жилищни етажа и тавански помещения. Състои се от една жилищна секция, съдържаща един вход, намиращ се на северната фасада и достъпен през метална врата с остъкление. Сградата е със застроената площ от 258м2 и разгъната застроена площ (РЗП) от 1502,00 м2. Построена е през 1980 г. в гр. Разлог, на ул. „Георги Бенковски“ №1.
Строителната система е монолитна, скелетно-гредова конструкция с носещи стоманобетонни колони и гредови плочи. Преградните и фасадни стени са изпълнени с тухлена зидария. Сутеренните стени са стоманобетонни. Покривът на сградата е плосък с външно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби.
Стълбищата са монолитни стоманобетонови.
Входната площадка на входа е достъпна през алуминиева входна врата, а вратата към сутерена е дървена.От входа, с диференциални стъпала се подхожда към партерния етаж, откъдето до всеки горен етаж се стига чрез двураменно стълбище. В сградата няма изграден асансьор. От същият вход е осигурен и достъпа към сутеренното ниво на сградата, в което са обособени мазета и общите сервизни помещения. То се състои от стълбищно рамо, коридори, складови помещения и общо помещение и е достъпно през дървена врата. Над последният жилищен етаж са разположени тавански помещения и обща тераса, която обикаля цялата сграда. Броят на самостоятелните обекти в многофамилната жилищна сграда е 15, от които 4 са със стопанско предназначение. Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

- Фасади
Архитектурния образ на фасадите е характерен за метода пакетно повдигнати плочи -, цокли и козирки от мита бучарда, минерална и други видове мазилки върху топлоизолация на част от фасадите на жилищата. Най-характерни особености на фасадите са топлоизолирането им в отделни участъци и разнородността на остъкляването при терасите - като местоположение, вид на материал, размери на монтираната дограма, брой и отваряемост на крилата. Балконските парапети са от бетонови с мазилка и метални решетъчни, завършващи в горната си част с метална ръкохватка. При ремонта на фасадата се цели хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. По фасадите има множество метални профили в процес на корозия с необходимост от ремонт – парапети, капаци на прозорци в мазета и др.

- Покрив
Покривът е плосък, студен тип с външно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби. Покривът е достъпен от последния етаж посредством моряшки стълби и метални капандури. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата. Обшивките по бордовете и комините са от поцинкована ламарина, която на места компрометирана, а като цяло е корозирала, но ремонтни дейности не се предвиждат на този етап.

• Енергоспестяващи мерки:

1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително парапети на тавански етаж.
2) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 50 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK на всички изолирани фасадни стени.
3) Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=20 mm, широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK
4) Подмяна на старата дървена, метална и алуминиева дограма по апартаменти и общи части с PVC дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K. Подмяна на АL входни врати по входовете с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.
5) Топлоизолиране на еркери с EPS,с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK
6) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
7) Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK, (включително лепило и армирана циментова замазка с δ=40 mm,) по таван на таванският етаж.
8) Доставка и полагане на топлоизолационна система XPS, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK, (включително лепило и армирана циментова замазка с δ=40 mm,) по подова плоча на терасата на таванският етаж.
9) Топлинно изолиране с ЕPS , с δ= 50 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK по стени на таванският етаж.
10) Топлоизолиране по тавана на сутерена ЕPS ,с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK

Изисквания към материалите
• Фасадна изолация - Системата за фасадна топлоизолация следва да осигурява необходимата паропропускливост, за да не възпрепядства изпаряването на влагата през ограждащата конструкция, както и задържането на влага в зоните на връзките между фасадните панели. За да отговаря на тези условия, топлоизолационните плочи следва да имат коефициент на преминаване на водни пари (число на дифузно съпротивление на водна пара) μ < 20. Мазилката, шпакловъчната и лепилна смес следва да имат коефициент μ < 70.
• Коефициент на топлопроводимост
- EPS - λ= 0,025 W/mK
- XPS - λ= 0,030 W/mK
- Каменна вата - λ= 0,035 W/mK

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Декември 2017г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Подизпълнител

Характер на работите
- Изготвяне на проект
- Демонтажни работи
- Зидарии
- Полагане на мазилки и замаски
- Шпакловки
- Настилки
- Грундиране
- Боядисване
- Демонтаж на стара и монтаж на PVC дограма и Алуминиеви врати
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- ВиК инсталации
- Електро инсталации – силнотокови ; слаботокови; мълниезащитна и заземителна;

Някои технически характеристики
Показатели:
ЗП: 258,00 м2
РЗП: 1 502,00 м2
Застроен обем: 5 073,00м3
Височина: 15,10 м
В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline