Energy efficiency Gotse Delchev
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност - гр.Гоце Делчев


Панелните сгради са едни от най-характерните,най-разпространени и популярни жилищни сгради в България.Въпреки своите предимства,тези сгради са се превърнали в символ и нарицателно за лош комфорт на обитаване в съзнанието на две поколения българи.Но и до ден днешен те си остават едно практично и добро решение за многофамилна жилищна сграда,замасово и средното ниво на обитание.
Естетиката,еднообразието,монотонно фасадно решение,хаотичното саниране,самоцелното зазиждане на балконите,ниското качество на използвани материали,несвързани един с друг обеми и цветове.Това са проблемите,на които са търсени решения в проекта.

Сградата е построена през 1982 год. от стандартни стоманобетонови елементи (панели) по номенклатура Бс-IV-VII-72-ГЛ/Бл.Покривът е двоен студен,плосък с вътрешно отводняване и вентилируемо покривно пространство,като светлата височина на подпокривното пространство е около 0,80 м.Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка.На много места по источната фасада балконите са остъклени или приобщени към съществуващите помещения,като видът и размерите на отъкляването са различни.Същото важи и за балконите от запад,с тази разлика,че остъкляването и приобщаването на балконите по тази фасада е почти 100%.

Техническите решения,които са изпълнени са:
- Покривни СМР
- Фасадни СМР
- СМР сутерен
- СМР стълбища и асансьори
- СМР Инсталации
- СМР околно и предвходно пространство

Санирането беше започнато от покрива,за да осигури защита на следващите етапи - санирането на фасадите и вътрешмите пространства.

Беше подменена покривната хидроизолация,като беше почистена покривната площ от речният филц,демонтаж на компроментираните хидроизолации и покритие от ламарина и обшивки,демонтаж на компроментиран слой за наклон,демонтаж на водосборни елементи;нанасяне на нов слой лек бетон за наклон на компроментираните участаци,монтаж на топлоизолация от XPS – екструдиран полиестер с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ ≤ 0,30 W/mk и плътност ≥ 34 кг/куб.м върху сасансьорната кула и техническото помещение.
- Изолиране на таванната плоча Дейността включи: почистване на покривната площ,монтаж на топлоизолация от минерална вата върху таванната плоча с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ ≤ 0,038 W/mk
- Обшивки и изолиране на термични мостове Дейноста включи: демонтаж на съществуващи обшивки;монтаж на топлоизолация по височина на борда според архитектурните детайли,монтаж на обшивки от поцинкована ламарина с полиестрерно покритие. - Саниране на фасади Оценени са трехнически изправните частични санирания;почистени са трехнически неизправните частични санирания;демонтирани са климатици и сателитни антени;монтирани са инсталационни вертикали според решението,включително мълниезащита;подменени са компроментираните дограми с PVC - изнесени от външната страна на фасадния панел; почистени са и са запълнени фугите с изолационни пълнители;положена е топлоизолационна система за краен слой и третиране на калканните стени с топлоизолационна система с мазилка – монтаж на топлоизолация от експандриран пенополистирол (EPS) на плочи с дебелина 8 см,коефициент на топлопроводимост λ ≤ 0,035 W/mk и плътност ≥ 15 кг/куб.м,дюбелирани и лепени към почистена о безпрашена фасадна стена,положени са последователно слоеве от грунд,мрежа,шпакловка и силикатна мазилка.


Възложител:
Община Гоце Делчев
Местоположение:
гр.Гоце Делчев, България
Период на реализация:
Април, 2017 г. – Юни, 2017г.
Роля на „Винстрой“ в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
- Проектиране
- Авторски надзор
- Строително – монтажни работи
- Демонтажни работи
- Полагане мазилки и замаски
- Шпакловки
- Грундиране
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- Демонтаж и монтаж на дограма
- Електро и мълниезащитни инсталации

Някои технически характеристики

Показатели за блок 1,жк „ЮГ”,ул. „Неизвестна”:
За вход „А”
1.Застроена площ: 190.20 кв.м
2.Разгъната застроена площ: 1 229.10 кв.м
3.Обща разгъната застроена площ: 1 419.30 кв.м
4.Кота корниз - 19.55 м
5.Етажи на терена - 6
6.Плуподземни етажи -1
7.Общ брой на етажите -7
За вход „Б”
1.Застроена площ: 190.20 кв.м
2.Разгъната застроена площ: 1 229.10 кв.м
3.Обща разгъната застроена площ: 1 419.30 кв.м
4.Кота корниз - 19.55 м
5.Етажи на терена - 6
6.Плуподземни етажи -1
7.Общ брой на етажите -7
Общо за блок 1
1.Застроена площ: 380,40 кв.м
2.Разгъната застроена площ: 2458,20 кв.м
3.Обща разгъната застроена площ: 2838,60 кв.м
4.Кота корниз - 19.55 м

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Всички дейности бяха изпълнени професионално, качествено и в срок,съгласно клаузите на сключения договор и в съответствие с нормативните изисквания.Община Гоце Делчев препоръчва „ВИНСТРОЙ” ООД като коректен и надежден изпълнител в дейността изпълнение на инженеринг за проекти от Националната програма за енергийна ефективност.

Кмет на община Гоце Делячев
/Владимир Москов/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline