Ednofamilna Jilishtna Sgrada
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Еднофамилна жилищна сграда


Носещата конструкция на сградата е стоманобетонова конструкция с колони и шайби, с двускатен покрив с дървена носеща конструкция. Покритието на покрива се предвижда от бетонови керемиди, с наклон 33%.

Външните ограждащи стени са предвидени да бъдат изградени от кухотели керамични тухли с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени са тухлени с дебелина 12см и 25см.

Топлоизолацията на сградата е предвидена в съответствие с изискванията на нормите за проектиране, като за външните ограждащи стени и конструктивни елементи е избран 10см ЕPS, а основите се изолират с 5 см XPS. Покривът се топлоизолира с 16 см минерална вата между ребрата и допълнителен покриващ ребрата слой от 4 см.

Дограмата е предвидена от дървени профили с троен стъклопакет. Фасадните плоскости са оформени съответно със сива полимерна мазилка на първия етаж и дъсчена обшивка. За оформяне на външните дограми да се използват вътрешни рамки. За вътрешните стени е предвидена вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и съответните завършващи покрития – латекс и фаянс.

Отоплението се извършва чрез котел на пелети и конвекторни радиатори /лири във всички помещения. Битовата гореща вода се осигурява от проточен бойлер, разположен в техническото помещение.


Възложител:
Иван Димитров Чавдаров
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Юни 2016г. – Ноември 2016г.
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

- Изкопни работи
- Бетонови работи
- Кофраж и арматура
- Зидарски работи
- Полагане на мазилки и замаски
- Шпакловки
- Настилки
- Грундиране
- Боядисване
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- ВиК инсталации
- Електро инсталации – силнотокови ; слаботокови; мълниезащитна и заземителна;

Някои технически характеристики
Показатели:
РЗП = 177 м2
ЗП = 116,7 м2
Пл = 60% Кинт = 1.2
Пл озел. = 30%

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Перфектната комуникация с клиента и консултирането преди и повреме на всеки етап от строителството,допринесе за впечатляваща организация,лекотата на изпълнение и точното разпределение на дейностите във времето.Дискусиите във връзка с възможностите за подобряване на функционалноста на проекта и вида на влаганите материали,бяха изключително полезни,минимизираха риска от забавяне,поради липса на визия,и ни помогнаха да взимаме информирани решения.всичко това доведе до високо качество,завършване на обекта в уговорения срок.Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност.
Оценявам фирма „Винстрой”ООД като високо надежден партьор и го препоръчвам безусловно.

Възложител: 
/Доц. д-р Иван Чавдаров/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline