Хотелски комплекси
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Ремонт на хотел Глазне гр.Банско

hotel glazne bansko


Описание на сградата

Сградата представлява функциониращ комплекс на територията на гр. Банско, който е въведен в експлоатация през 1997г. Комплекса се състои от три основни постройки,вътрешно между сградно пространство и ограда.

Блок ,,А‘‘  е хотел състоящ се от три надземни етажа и един подземен етаж,като към основната сграда има изграден покрит плувен басейн и ресторант. Блока е позициониран в Югоизточната част на комплекса.

Блок ,,Б‘‘ представлява четири къщи застроени на калкан една до друга с два надземни и един подземен етаж. Блока е позициониран в Югозападната част на комплекса. 

Блок ,,В‘‘  също представлява четири къщи застроени на калкан една до друга с два надземни и един подземен етаж. Блока е позициониран в Североизточната част на комплекса.

Целия комплекс е ограден с масивна ограда изградена от стоманобетонова основа и колони, като пространството между колоните е от банска зидария. Цялата оградата е защитена от покрив изграден от дървена конструкция и керемиди.

Фасадите на сградите са изпълнени в типичен за този район стил,а именно с каменна облицовка,бяла мазилка и дъсчена обшивка,както и дървени каси около прозорците.Парапетите на терасите също са от масивно дърво.

Покривите на сградите на Блок ,,Б‘‘ и Блок ,,В‘‘ са от носеща дървена покривна конструкция, дъсчена обшивка и керамични керемиди. Покрива на Блок ,,А‘‘ е от стоманобетонова плоча изградена по наклоните на покрива, дървена конструкция върху нея, дъсчена обшивка и керамични керемиди. Особеното в случa
я е само, че на покрива на хотела, басейна и на покрива на централния вход има ,,фонар‘‘ светъл отвор в конструкцията за проникването на дневна светлина през покрива вътре в помещенията. Отводнението на всички покриви е посредством медни улуци и водостоци заустени в изградената дъждовна канализация.

Основание за реализиране на ремонтни дейности

През годините на експлоатация на комплекса и от въздействие на атмосферните условия,фасадите и покривите на сградите,както и на оградата са силно амортизирани.Мазилката по фасадата е напукана замърсена и на места обрушена.Дъсчената обшивка,парапетите на терасите и касите на прозорците са с повредено лаково покритие,разкривени и на места напълно разрушени.Съществуващата алуминиева дограмата на сградата е морално остаряла с повредени механизми и уплътнения.Не се затваря плътно,прониква вятър и вода през нея. Настилката от теракот по терасите е повредена.Отлепена е от основата,  на места липсват плочи,водата която се стича от терасите е зацапала челата и е разрушила мазилката.Каменната облицовка по фасадата и оградата се силно замърсена,на места е калцирала, променила цвета си и на места липсват елементи.Дървените портали на оградата са изкривени,не се затварят и са с нарушено лаково покритие.Покривите на сградите и на оградата са със множество счупени и разместени керемиди,на места напълно липсват. Всички медни улуци,водостоци и обшивки са изкривени,променили са цвета си и на места с течове.Съществуващото снегозадържане също е изкривено и крайно недостатъчно за това географско разположение. Дървената покривна конструкция е видимо запазена,но доста изкривена в следствие на натоварванията от сняг и засъхване на дървесината.На централния вход на сградата настилката от щампован бетон е напукана,в следствие на което прониква вода и навлиза в помещенията които са по него.Фонарите на покривите за със силно компрометирани гумени уплътнения,правени са многократни опити да бъдат възстановени посредством полиуретанови уплътнители,но без особен ефект в следствие на което пропускат вода вътре в помещенията.Алуминиевата конструкция от която са изградени е силно корозирала и с нарушено покритие.

Професионални решения и мерки

В началото на 2019г. По възлагане на Управителя на хотел ,,Глазне‘‘ фирма ,,Винстрой‘‘ЕООД направи заснемане и оглед на комплекса.

В резултат на което беше направен  анализ на състоянието на сградите и бяха предложени  професионални решения,които да постигнат ефект не само за външния облик и функционалност на комплекса,но и да се внедрят енергоспестяващи мерки за запазване на енергия,намаляване разходи за климатизация и благоприятно въздействие върху околната среда.

За фасадите:

- Подмяна на старата дограма с нова високоефективна PVC дограма: КАСА 7к 82мм , КРИЛО 8к ОБЛО 93мм, Цвят - Двустранно/Венге, Армировка : МЕТАЛ 229 35x28 82 [2mm]; Стъклопакет : КА/Б/МФ 44 ММ , Обков : SIEGENIA TITAN AF 1k/2o-L
- Изграждане на топлоизолационна система EPS, δ=100 мм, (вкл. Дълбоко проникващ грунд, лепило, арматурна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) върху фасадни стени.
- Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. Шпакловане
- Монтаж на гранитни плотове с водоoткап по первазите на прозорците както и на первазите на терасите
- Подмяна на дъсчени обшивки,каси на прозорци,парапети на тераси, врати и портали от масивна дървесина като ново монтираната е предварително обработена с висококачествено масло за дърво, което издържа дълго време на атмосферни условия и защитава дървесината от гниене, плесени, гъбички и вредители.
- Подмяна на настилката по терасите с мразоустойчив гранитогрес (вкл.нова циментова замазка и хидроизолация)
- Механично почистване,ремонтиране и импрегниране на каменна облицовка.
- Изграждане на фасадно лед осветление.

За покривите:

- Демонтиране на всички керемиди,капаци за керемиди,челни дъски,дъсчени обшивки,улуци,водостоци и ламаринени обшивки.
- Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 100 мм по под на покривна плоча,както и пароизолационно фолио.
- Нивелиране на всички елементи на дървена покривна конструкция.
- Монтиране на OSB плоскости дебелина 22мм
- Монтиране на нивелирана скара от летви.
- Изграждане на покривна система ,,БРАМАК‘‘ ПРОТЕКТОР +,което включва: под покривно фолио,керемиди,вентилиращи керемиди,керемиди отдушници,половин керемиди,система за сух монтаж на билни капаци,начални капаци,тройни капаци,обшивка около комини,снегозадържане и всички елементи и материали за правилно изпълнение на системата.
- Подменяне на всички улуци,водостоци,поли,обшивки и други с предварително изтеглени от ламарина с PVC покритие.
- Подмяна на ,,ФОНАРИТЕ‘‘ с покривна фасадна конструкция - профилна систена CW50, цвят по RAL каталог, стъклопакет HPNeutral60, 6mm закалено/триплекс4.4.1-32мм

За оградата:

- Подмяна на шапката на оградата (нова дървена конструкция и система брамак).
- Измазване на бетоновата част на оградата.
- Почистване на банска зидария.
- Подмяна на дървените портали.

За централен вход:

-
Направа на нов щампован бетон като преди това се направи хидроизолация за предотвратяване проникването на вода.

ПСД

В резултат на предложените мерки изготвихме следните документи

- Подробна количествена сметка с количеството и видовете строително монтажни дейности,както и съпътстващите ги такива.
- Подробна количествено стойностна сметка, отразяваща стойността на видовете строително монтажни работи и за целия обем като обща стойност на обекта.
-
Линеен план график,отразяващ графично продължителността на изпълнението на видовете СМР по отделно,тяхното условно застъпване,броя на хората извършващи процеса,както и началната и крайната дата за изпълнението на ремонта.

Строителство

Изпълнението на строително ремонтните дейности е реализирано качествено и в предвидения срок при стриктно спазване на правилата за безопастност при работа,както и с отчитане на всички нормативни актове и протоколи съгласно ЗУТ.Всички строителни материали вложени в обекта са произведени от лицензирани производители и са придружени със сертификати за качество.

Пожарна безопасност

В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.

Гаранционен срок:
8 години
Възложител:
,,ГЕОТЕХМИН‘‘ ООД
Местоположение:
гр.Банско , България
Период на реализация:
Август 2019г. – Ноември 2019г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

Ремонт на покрив

- Демонтаж, сваляне и извозване на стари керемиди
- Демонтаж, сваляне и извозване на ламаринени профили по покрив - около комини, улами, надулучни поли, калканни профили, обшивки при фонари
- Демонтаж, сваляне и извозване летви за керемиди
- Демонтаж, сваляне и извозване на стара хидроизолационна мембрана
- Демонтаж, сваляне и извозване на челни дъски
- Демонтаж, сваляне и извозване на улуци
- Демонтаж на отдушници
- Доставка и полагане на пароизолация
- Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 10см 35-50kg/m3
- Доставка и монтаж на OSB плоскости дебелина 22мм
- Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди 150g/m2
- Доставка и монтаж на скара от летви и контралетви за монтаж на керемиди
- Доставка и монтаж на керемиди Брамак - Протектор Плюс, цвят тъмнокафяв
- Доставка и монтаж на капаци по била
- Доставка и монтаж на покривна фасадна конструкция - профилна систена CW50, цвят по RAL каталог, стъклопакет HPNeutral60, 6mm закалено/триплекс4.4.1-32мм
- Демонтаж на съществуващо снегозадържане
- Доставка и монтаж на снегозадържане
- Доставка и монтаж на челни дъски, включително вакса
- Доставка и монтаж на ламаринен профил за челни дъски, PVC покритие
- Доставка и монтаж на ламаринен профил за комини, с PVC покритие
- Доставка и монтаж на ламаринен профил за калкани,с PVC покритие
- Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по фонар,с PVC покритие
- Доставка и монтаж на отдушници
- Доставка и монтаж на профил надулучна пола с PVC покритие
- Доставка и монтаж на безшевни улуци с PVC покритие
- Доставка и монтаж на водосборни казанчета с PVC покритие
- Доставка и монтаж на водосточни тръби с PVC покритие
- Демонтаж и монтаж на климатик
- Дъсчена обшивка от иглокистен материал / чам/ по стреха

Ремонт на фасади

- Доставка монтаж и демонтаж на фасадно скеле
- Демонтаж дъсчена обшивки по фасади
- Демонтаж на дървени каси и ъглови первази около прозорци
- Демонтаж на водосточни тръби
- Демонтаж на стари дървени парапети по тераси
- Демонтаж на стара дограма
- Доставка и монтаж на нова PVC дограма: Профили - PROFILINK - КАСА 7к 82мм , КРИЛО 8к ОБЛО 93мм, Цвят - Двустранно/Венге, Армировка : МЕТАЛ 229 35x28 82 [2mm]; Стъклопакет : КА/Б/МФ 44 ММ , Обков : SIEGENIA TITAN AF 1k/2o-L
- Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолация
- Направа на топлоизолация по фасади и еркери с EPS - 10cm, включително шпакловка
- Полагане на топлоизолация XPS - 2см, по страници на отвори, включително шпакловкаДоставка и монтаж на ъгли с мрежа и водооткапващи профили
- Шпакловка с мрежа по елементи на фасадата неподлежащи на топлоизолиране - тавани на тераси, преградни стени по тераси и парапетиПолагане на силикат-силиконова мазилка по фасади
- Полагане на силикат-силиконова мазилка по страници на отвори
- Полагане на силикат-силиконова мазилка по чела на тераси
- Доставка и монтаж на гранитни подпрозоречни плотове
- Демонтаж на стара настилка по тераси
- Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес по тераси
- Доставка и монтаж на цокъл от мразоустойчив гранитогрес по тераси
- Доставка и монтаж на каменнен плот гранит с водооткап по тераси
- Видима дъсчена обшивка от иглолистен материал /чам/ по фасади
- Дървени каси на прозорци
- Шкурене и полагане вакса за дърво на дървени щурцове по фасада и сантрачи
- Почистване на каменна облицовка по фасада
- Доставка и монтаж на дървен парапет от иглолистен материал /чам/ H=1,20m

Някои технически характеристики

Показатели:
ЗП: 1200,00 м2
РЗП: 4370,00 м2

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline