Промишлено строителство
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Зеленчукова Борса - гр. Банско

borsa bansko


Описание на сградата
Основната функция, която ще изпълнява новопроектираната сграда е за търговия на едро. По-голямата част от площта ѝ е заета от търговски помещения, оборудвани с хладилни камери. Достъпът до тях се осъществява през входове на южната фасада за посетители и през северната фасада за товарни автомобили. Предвидена е възможност за вкарване на автомобили и бусове за натоварване в помещението. На партерния етаж е обособен офис за обслужване на клиенти, както и санитарен възел. Вторият етаж на сградата е разделен на две функционално независими зони. До търговската част се достига чрез стълба от първото ниво, а материалите се зареждат през електрически подемник, който се монтира по проект на производител. На същото ниво е обособено помещение за персонала със санитарен възел.

За жилищната част и офисите на второто ниво /кота +4,70м/ е осигурен самостоятелен вход и стълба. Предвидени са 3бр. офиси със собствена тоалетна и кухненски бокс. Жилищната част се състои от 3 двойни стаи с баня и тоалетна и един самостоятелен апартамент, състоящ се от две спални с две бани и тоалетни, дневна с трапезария и кухненски бокс. За жилищните помещения и офисите са осигурени тераси на изток и на юг.

Предвижда се в сградата да работят около 15 човека, местата за живущи са 10бр., а посетителите и клиентите да не надвишават повече от 15 човека за едновременно обслужване.

Строителна конструкция
Конструктивната схема на сградата е скелетно гредова, с вертикални елементи колони и шайби и хоризонтални елементи греди и плочи. Конструкцията се изпълнява от монолитен стоманобетон. Външните ограждащи стени на търговските помещения ще се затворят с термопанели с дебелина 10см, а за жилищните помещения и офисите се предвиждат тухлени зидове, като външните са с дебелина 25см

Пожарна безопасност
В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.

Възложител:
"ПОЛИС ПРОПЪРТИ" ЕООД
Местоположение:
Гр.Банско , България
Период на реализация:
Август 2019г. – Декември 2019г
Роля на „Винстрой“ ЕООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
- Изкопни работи
- Кофражни работи
- Бетонови работи
- Армировъчни работи
- Изграждане на Водопроводна и Канализационна инсталация в основи
- Шлайфане на бетонови плочи

Някои технически характеристики
Показатели:

● Площ на имота: 1000,00м2
● ЗП на новопроектираната сграда: 578,40м2
● РЗП на новопроектираната сграда: 1208,09м2

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline