За Нас
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

ЗА НАС

„ВИНСТРОЙ” ООД е основана през 2003 година със седалище и адрес на управление гр.Разлог, ул.“Даме Груев“ №8. Развива своята дейност в областта на строителството. Извършва строителство на обществени, производствени, жилищни, сгради, строително-монтажна и ремонтна дейност, услуги с транспорт и строителна механизация,извършване на геодезически измервания, кадастър и проектиране.

 Развива своята дейност на територията на цялата страна.

„Винстрой“ ООД е динамично развиваща се фирма, разполагаща с високо квалифициран персонал,собствена производствена база,офиси, строителна техника и механизация.

Фирмата има интегрирани системи за управление за качество ISO 9001:2008, здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001, опазване на околната среда ISO 14001 от 2008 г.

Притежава удостоверения от  ЦПРС, Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от:

Първа група – строежи от първа до пета категория

Втора група – строежи от първа до четвърта категория

Трета група – строежи от първа до трета категория

Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория

Пета група  -  отделни видове строителни и монтажни работи съгласно позиция „Строителство“ на КИД – 2008.

Притежава Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

 „Винстрой“ ООД се стреми към постоянно повишаване качеството на предлаганите услуги, професионализъм и високо ниво на обслужване.

Фирмата работи на територията на цялата страна.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline