Жилищно строителство
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Блок, гр. Разлог, ул. Шейново 6

sheinovo6 blok


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.  Основание за изработване на проекта

Настоящия работен проект  е изработен въз основа на договор за ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „РЕГИОНИ Е РАСТЕЖ“ 2014-2020“ -  Община Разлог, сключен между Възложителя Община Разлог и Изпълнителя „Винстрой“ оод за обект Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Разлог, ул. „шейново“ №6, Община разлог

1.2.  Описание на сградата

>Проектираната сграда представлява многофамилна пететажна жилищна сграда с подземен сутеренен етаж, партерен етаж с търговски обекти и четири жилищни етажа. Налично е и вентилируемоподпокривно пространство. Сградата се състои се от две жилищни секции, съдържащи два входа, съответно вход „А“ и вход „Б“. Броят на самостоятелните обекти е 36 бр.,  от които 12 бр. са с търговско предназначение.Сградата е със застроената площ от 640 м2 и разгъната застроена площ (РЗП) от 3030,00 м2. Построена е през 1973 г. в гр. Разлог, на ул. „Шейново“ №6.
>Строителната система е монолитна, скелетно-гредова конструкция с носещи стоманобетонни колони и гредови плочи. Преградните и фасадни стени са изпълнени с тухлена зидария. Сутеренните стени са стоманобетонни. Покривът на сградата е плосък с външно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби. Стълбищата са монолитни стоманобетонови.
>И двата входа са достъпни през входни врати, разположени на южната фасада на сградата. Входните врати на вх. „А“ и вх. „Б“ са дървени с остъкление, монтирани при построяване на блока.
>Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменно стълбище, което е естествено осветено. Стълбищната клетка е разположена в средната ос на всеки вход. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата през еднокрила врата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори; прозорци (намиращи се под нивото на прилежащия терен), складови помещения; общо помещение.

В сградата има 7 броя стопански обекти. Всички обекти са функционално обвързани със съответната сграда.
- стопански обекти № 1 е самостоятелен обект на етаж 1, 62 кв.м.
- стопански обекти № 2 е самостоятелен обект на етаж 1, с площ от 203 кв.м.
- стопански обекти № 3 е самостоятелен обект на етаж 1, с площ от 32 кв.м.
- стопански обекти № 4 е самостоятелен обект на етаж 1, с площ от 173 кв.м.
- стопански обекти № 5 е самостоятелен обект на етаж 1, с площ от 19 кв.м.
- стопански обекти № 6 е самостоятелен обект на етаж 1, с площ от 25 кв.м.
- обекти № 7 е самостоятелен обект (партер), с площ от 32 кв.м.

• Покрив

Покривът на сградата е плосък, студен тип, с покривни панели и  вентилируемо подпокривно пространство (80см). Достъпен е от последния етаж на двата входа посредством подвижни стълби и метални капандури. Покривната плоча е стоманобетонна с хидроизолация. По пода на подпокривното ниво, по време на строителството на сградата и преди затваряне му е изпълнен топлоизолационен слой. По фасадните стени, в зоната на подпокривното пространство са налични отвори за вентилация на неизползваемото подпокривно ниво. Финишното покритие на покрива е от рулонна битумна хидроизолация, положена върху бетон/циментова замазка за наклон. Отводняването е решено посредством воронки и водосточни тръби, които са включени в канализацията на сградата. Обшивките по бордовете са от поцинкована ламарина. Коминните тела са изпълнени от единични тухли с мазилка върху тях.
Над външната входна площадка са изпълнени плоски стоманобетонни козирки – без хидроизолация, с мазилка по долната им повърхност, а по лицевата им част –  мита бучарда.
Над магазините на партерното ниво са оформени покриви тип „Топъл“ от дървена конструкция ,покрити с рифелова ламарина и без налично отводняване.

• Фасади

Фасадните стени са изградени от тухлена зидария, отвън - с вароциментова мазилка и финишно покритие от боя, а отвътре – шпакловка / мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението. Цокълът на сградата  е изпълнен с мита бучарда.
На места вароциментовата мазилка е паднала, а по цоклите на сградата има частични обрушвания. В оригиналния си вид, балконите не са остъклени и са изпълнени от бетонови пана и метални елементи, завършващи с метална ръкохватка в горния си край.
Част от собствениците на апартаментите са иззидали или подзидали някои от терасите с тухлена зидария, оформени отвън с шпакловка/мазилка, а отвътре с шпакловка и боя. При част от затворените тераси към апартаментите не е изпълнена зидария, а дограмата е монтирана  директно върху балконския парапет (върху металната ръкохватка) - в този случай стоманобетоновите монтажни балконски  пана се явяват външни фасадни участъци на тези помещения.

• Вътрешни стени: Вътрешните стени по етажните нива също са от тухлена зидария, с различна дебелина. Финишните покрития – вароциментова мазилка и покритие съгласно предназначението на помещенията.В сутерена носещите и преградните стени са от тухлена зидария, без финишно покритие.
• Парапети: Вътрешно междуетажно стълбище – метални, завършващи в горният си край с дървена ръкохватка.
Балконски парапети: изпълнени са от бетонови пана с метални елементи, завършващи с метална ръкохватка в горния си край.

• Стени и тавани

В общите части на надземната част от сградата (входни площадки, входни фоайета, стълбища, етажни и междуетажни площадки) – стените са изцяло измазани с блажна боя; таваните са с боя на варова основа.
В сутерена (мазета, коридори, общи помещения) – стените и таваните са на тухлена зидария, без финишно покритие.
В отделните апартаменти – по стени – постна боя, блажна боя, тапети, латекс, фаянс, теракот; по тавани – постна боя и латекс.

• Подове

В общите части на надземната част от сградата (входни площадки, входни фоайета, стълбища, етажни и междуетажни площадки) – монолитна мозайка.
В сутерена (мазета, коридори, общи помещения) – бетонова настилка.
В отделните апартаменти - мозайка, мозаечни плочки,  теракот, гранитогрес, мокет, балатум, ламинат, паркет и др.

Технико-икономически Показатели

ЗП:       640 м2

РЗП:      3030 м2
Застроен обем:       7992 м3
Нср = 16,96 м

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектното решение третира:
2.1. Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на закона за енергийна ефективност. Предвидени съпътстващи мерки в проектното решение.
2.2. Привеждане в съответствие с изискванията чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар
2.3. Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ
 
2.1.Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

За обекта е изготвен доклад за енергийна ефективност. В доклада е направена оценка на:
1) топлотехническите характеристики и състоянието на ограждащите елементи на сградата;
2) системите за топлоснабдяване и БГВ;
3) енергопотреблението на сградата при съществуващото състояние и режим на експлоатация;


Енергоспестяващи мерки:
1) Топлинно изолиране с топлоизолация EPS, с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,0285 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително бордове на покрив.
2) Доставка и монтаж на тополоизолационна система XPS пo страници на прозорци, δ=2 сm, широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,028 W/mK
3) Подмяна на старата дървена, метална и алуминиева дограма по апартаменти и общи части с PVC дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K. Подмяна с АL входни врати по входовете с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.
4) Топлоизолиране на студен покрив с дюшеци от минерална вата, δ=100 mm λ≤0,039 W/mK върху пода на подпокривното пространство.
5) Топлоизолиране на покрив с  топлоизолация EPS, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,0285 W/mK, в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна мазилка
6) Топлоизолиране на еркери с ЕPS δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,0285 W/mK
7) Топлинно изолиране на под-Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 мм коеф. на топлопроводност λ≤0,0285 W/mK по таван на неотопляем сутерен
8) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от топлоизолация с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.

Предвидени мерки в проектното решение:
• Прилагане на енергоспестяващи мерки изброени в точка 2.1.
• Ажурната метална част на парапетите се възстановява и боядисва. Върху целия парапет се монтира метална надстройка до достигане на височина 1,05 от готов под.
• Цялостно измазване на сградата отвън след санирането и с топлоизолация.
• Вертикални отдушници- поставяне на шапки.
• Поставяне на външен алуминиев подпрозоречен перваз по цялата дограма отвън, обръщане на страниците с гипсова мазилка гипскартон – отвътре и двукратно боядисване при поставяне на новата дограма.
• Изграждане на зидария от газобетон в ажурната част на терасите, които се остъкляват.
Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания – изграждане на рампа - За обекта не може да бъде изпълнена рампа за хора с увреждане по смисъла на НАРЕДБА №4, поради липса на място в съществуващото ситуационно положение.

2.1.1. Изисквания към материалите
• Фасадна изолация - Системата за фасадна топлоизолация следва да осигурява необходимата паропропускливост, за да не възпрепядства изпаряването на влагата през ограждащата конструкция, както и задържането на влага в зоните на връзките между фасадните панели.

.2. Привеждане в съответствие с изискванията чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар
За обекта е разработен проект Пожарна безопастност.

Съгласно таблица №1 към чл.8, ал.1 на Наредба №Iз-1971 жилищната част на  строежа се отнася към клас на функционална пожарна опасност (КФПО) Ф1.3, складовите помещения се класифицират  към клас Ф5.2,

2.2.1. Предвидени мерки за пожарна безопасност

- Фасадната топлоизолация се разделя с верикални ивици с ширина 0.5 м от материал с клас по реакция на огън А1 до постигане площ на топлоизолацията мах. 1000 м2 .
- През два етажа хоризонталните ивици от каменна вата, клас по реакция на огън А1, с ширина 20 см, монтирани на разстояние макс. 50 см над отворите за прозорци, преминават по целия периметър на фасадата, в съответствие с изискванията на чл. 14, ал.15,т.3, от Наредба Iз-1971. Съгласно ал. 16 на същия член ивици се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
- Върху топлоизолацията е предвидено последващо измазване с силикатна мазилка, клас по реакция на огън мин. А2.

- На кота ±0,00 вратите водещи към мазетата да бъдат заменени с метални с огнеустойчивост ≥ EI 90
- Стълбището е остъклено на всяка междинна площадка. Осигурена е директна осветеност.

2.3. Привеждане на обекта в съответствия с изизскванията на чл. 169 от ЗУТ:

При проектирането на настоящия обект са взети предвид всички забележки, поставени в  Доклада за обследване, Енергийния доклад и Техническия паспорт на сградата

• Конструкции

Приложени са следните мерки:
-  Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките на балконските парапети, и ако е неода се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.
-  Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

2.4. Архитектурен облик:
Външния облик на сградата се решава с цветове съгласно цветовото решение на проекта.

Възложител:
Разлог
Местоположение:
Гр.
Разлог , България
Период на реализация:
Декември 2018г. – Февруари 2019г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
Ремонт на покрив
-Демонтаж на обшивки от поцинкована ламарина и отводнителни съоражения;
-Изпълнение на пароизолация и топлоизолация;
-Армирана циментова замаска;
-Направа на обшивки от поцинкована ламарина;
-Доставка и монтаж на воронки;
-Доставка и монтаж на водосточни тръби;
-Ремонт на повърхностите на пергулата и водоустойчива минерална мазилка;
Подмяна на съществуващите врати и прозорци(дограма)
-Демонтиране(изваждане от зид) на врата и прозорци;
-Доставка и монтаж на врати и прозорци PVC профил;
-Уплатняване с монтажна полиетиренова пяна на монтираните врати и прозорци;
-Изкърпване на мазилка около отворите;
-Гипсова шпакловка;
-Боядисване с латекс,двукратно;
Ремонт на съществуващите мазилки по сградата
-Очукване на компроментирана мазилка;
-Изкърпване на мазилка;
Топлоизолационна система по фасадни повърхности
-Ремонт на съществуващи мазилки;
-Топлоизолационна система за външни стени,с топлоизолация EPS -100mm.

Някои технически характеристики vПоказатели:
ЗП: 640 
м2
РЗП:
3300 м2 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline