Енергийна инфраструктура
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Пожарна, град Разлог

pojarana razlog


Описание на сградата

Пожарната се състои от пет секции. Сградата е с два надземни етажа с подземен сутерен. Сградата е построена е през 1961 г. на ул. „Александър Стамболийски“ № 2, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград. Сградата на пожарната е ситуирана в имот, който разполага с: площадка пред главният вход на сградата, паркинг, гаражи и подход към тях, складове, котелно, димна стая, тренировъчна кула и обособени тревни площи.

На първият етаж са разположени общи помещения, дежурен кабинет за приемане на сигнали от населението, коридор, фоайе, санитарен възел, обособена кухня и гараж, в който се помещават пожарните автомобили. На втория етаж се намират кабинет на директора на пожарната, спални помещения, санитарен възел и помещения за отдих. Застроената площ на сградата е 560 м2.

Сградата разполага с един централен вход и четири допълнителни входа, минаващи през гаража, вътрешния двор и един вход от към северната страна на сградата. Централния вход, входа от към вътрешния двор и на северната фасада, са с алуминиева врата с остъкление, а другите два входа към гаражите са с дървени плътни врати. Достъпът до гаражните входове се осъществява директно (без стъпала) от кота терен, а този до централният вход на сградата чрез 5 броя стъпала от кота терен.

Към сградата е изградена пристройка, разположена от южната й страна която се състои от едно помещение, което се използва за гараж. Пристройката разполага с един вход от към източната фасада на сградата и е достъпна през двойна гаражна врата изпълнена от термопанел. Гаража е достъпен и директно от съседните гаражи. Надстройки към сградата не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части.

Строителна конструкция

Конструкцията на сградата е монолитна скелетно - гредова със стоманобетонни греди, колони и междуетажни плочи. Стените са изпълнени от тухлена зидария. Покривът е скатен, изграден от дървена конструкция с покритие от керамични керемиди, върху дъсчена обшивка. Покривите, намиращи се над котелното, преддверието на котелното, складовете и димната стая са с плосък покрив със стоманобетонна плоча и покритие от поцинкована ламарина. В южната част на пожарната е изграден допълнителен гараж с едноскатна дървена покривна конструкция с покритие от термопанели.

Проектно решение
Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

Енергоспестяващи мерки:
1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK на фасадни стени.
2) Подмяна на старата дограма с PVC дограма със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K.
3) Подмяна на гаражни врати със секционни топлоизолирани, с възможност за ръчно отваряне, с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2K
4) Топлинно изолиране пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, широчина до 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK
5) Топлоизолиране на покрив с минерална вата, с δ= 120 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,039 W/mK по повърхноста на таванската плоча в подпокривното пространство.
6) Топлоизолиране на прилежащите стени на подпокривното пространство от външната страна с EPS δ=100 mm с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK
7) Топлинно изолиране с автоклавни плочи, с δ=10 см, коеф. на топлопреминаване λ≤0,045 W/mK по тавана на сутерен.
8) Подмяна на прозорци в неотопляем сутерен с дограма от AL профил с армирано стъкло, с коефициент на топлопроводност U≤2,70 W/m2K

Съпътстващи мерки:
1) Ремонт на скатния покрив - частична подмяна на покривното покритие от керемиди и дъсчена обшивка.
2) Цялостно измазване на сградата отвън.
3) Поставяне на алуминиев подпрозоречен перваз по цялата дограма в частта на администрацията и гаражите. Обръщане на страниците с гипсова мазилка – отвътре.
4) Поставяне на вътрешни PVC поли по нова дограма.
5) Ремонтиране на санитерните възли,след подмяна на водопровода

Въведено е и енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията

В проекта е изпълнено:
- Подмяна на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с     нови енергоспестяващи осветителни тела.
- Подмяна  на електроинсталацията на сградата.
- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

ВиК инсталации

В проекта е изпълнено:
-Подмяна на ВиК инсталацията на сградата.Това включва подмяна на тръбната разводка до водочерпните прибори,хоризонтални и вертикални щрангове.Подменени са и всички тоалетни,мивки и смесители.

Отопление и вентилация

В проекта е изпълнено:
-Отоплителната инсталация е изцяло подменена.Новата инсталация е изградена със спирателна арматура и диаметри,отговарящи на топлинните товари след саниране на сградата.Изградена е и соларна инсталация за битова гореща вода. 

Пожарна безопасност

В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Януари 2020г. – Април 2020г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

Демонтаж на съществуващи керемиди по покрив
Демонтаж на съществуваща дъсчена обшивка на скатен покрив
Доставка и монтаж на керемиди по покрив
Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по скатен покрив
Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с δ=120 мм върху пода на подпокривно пространство
Доставка и полагане на армирана циментова замазка по под на покривно пространство с дебелина 50мм
Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху фасадни стени
Демонтаж на стара дървена или метална дограма
Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади
Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка
Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане
Доставка и монтаж на нови вътрешни подпрозоречни поли по нова дограма
Доставка и монтаж на нови подпрозоречни поли по нова и съществуваща дограма
Направа на цветна силикатна мазилка над топлоизолация по външни стени и еркери
Направа на мозаечна мазилка по цокъл
Д
оставка и монтаж на секционни топлоизолирани гаражни врати
Доставка и монтаж на врата 90/200 за помещения и пространства за общо ползване.
Полагане на нова подова настилка - теракот
Доставка и монтаж на плочки от фаянс по стени (до височина 2 метра) в санитарни помещения
Шпакловка стени на санитарните помещения
Доставка и полагане на силикатна мазилка по стени и тавани в санитарни помещения
Доставка и монтаж на окачен таван от противовлажен гипсокартон
Доставка и монтаж на комплект аксесоари за оборудване на санитарно помещение за инвалиди - ръкохватки и др.
Доставка и полагане на кабели СВТ
Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V/16A
Доставка и монтаж на трифазени контакти
Доставка и монтаж на конзоли
Доставка и монтаж на разклонителни кутии
Направа на канали в мазилка и възстановяване
Доставка и монтаж на осветителни тяела с LED лампи
Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж
Д-ка и м-ж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 45мс
Д-ка и м-ж на мълниепримна мачта с H=3м, комплект с крепежи
Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги
Доставка и монтаж на ГРТ по схема
Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета , PN16atm, за студена вода
Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, PN 20atm, за топла вода
Доставка и монтаж на спирателна арматура и водомер
Доставка и монтаж на смесителни батерии,мивки и WC
Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги за канализация
Демонтаж на съществуващи отоплителни тела,тръби,вентили,холендри и опорна конструкция
Доставка и монтаж на комплект спирателна арматура за стоманен панелен радиатор 1/2" (Включва термостатичен вентил с термоглава и секретен радиаторен вентил)
Доставка и монтаж тръби и фитинги стоманени черни БДС EN10255
Доставка и монтаж тръбна изолация за хоризонтални разводки DN40÷15 - микропореста гума k-flex с δ≥19 мм, l=0,037 W/m2K
Доставка и монтаж тръба полиетиленова с алуминиева вложка - ø 16х2 Ру10, Тmax=90 °C за радиаторни аншлуси
Разпробиване и замонолитване на отвори в стени и плочи с дебелина 25 см с размер 50х150 мм.
Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор - комплект със следните характеристики:

Меден абсорбер с високоефективно покритие от Sol-Titan
Брутна площ:                 2,091m2
Абсорбираща площ:    1,944m2"

• Доставка и монтаж на окомплектована помпена група, напор 35 kРа и дебит 1 m³/h , състояща се от:
Два сферични крана с интегрирани термометри (0º - 120ºС) и възвратна клапа;
Соларна циркулационна помпа със захранващ кабел;
Предпазен вентил с манометър 0-10 bar в обратния поток;
Предпазен вентил 6 bar;
Гофриран маркуч, поставка за стена за свързване към разширителния съд;
Брояч на преминаващия поток, област на измерване 2-16 l/мin;
Топлоизолационна обвивка от ЕРР."

Някои технически характеристики и Показатели:
ЗП- 560,00 м2
РЗП- 1323,00 м2

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline