Енергийна инфраструктура
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Полиция, град Разлог

policia razlog


Описание на сградата

Административната сграда на РУП – Разлог се състои от две секции - основният корпус (секция 1)  е с три надземни етажа и полуподземен сутеренен етаж; вторият корпус (секция 2) е с два надземни етажа и един подземен сутеренен етаж. Сградата е построена през 1981г. на ул. „Братя Каназиреви“ № 3, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград. На първият етаж на секция 1 са разположени общи помещения, дежурен кабинет за приемане на сигнали от населението, коридор, фоайе, санитарен възел, арест. На втория етаж се намират кабинет на директора на полицията, кабинети, санитарен възел и помещение за отдих. На третия етаж се намират конферентна зала, кабинети, санитарен възел и помещение за отдих.

На първият етаж на секция 2 са разположени офиси на паспортна служба, арест за малолетни, санитарен възел. На втория етаж се намират кабинети, санитарен възел и помещение за отдих.

Секция 1 разполага с един централен вход и четири допълнителни входа, като три от тях водят към сутерена на сградата, а третия е разположен откъм източната фасада на сградата и е директен вход към ареста. Централния вход, е с алуминиева врата с остъкление. Достъпът до сутерена се осъществява чрез различен брой стъпала, през две дървени и една метална врата, а този до централният вход на сградата чрез 7 броя стъпала от кота терен.

Секция 2 разполага с един централен вход и три допълнителни входа, като единия е откъм северната страна на сградата, а другите два - на южната. Централния вход, е с алуминиева врата с остъкление, входа от северната страна на сградата е с PVC врата. Входовете откъм южната фасада са достъпни през дървени плътни врати. Гаражните врати са дървени. Достъпът до сутерена на секция 2 се осъществява през стълбищната клетка на секция 1.

Строителна конструкция

Конструкцията на сградата е монолитна скелетно - гредова със стоманобетонни греди, колони и междуетажни плочи. Стените са изпълнени от тухлена зидария. Покривът и на двете секции е скатен, със скат изграден от дървена конструкция и покритие от поцинкована ламарина, върху дъсчена обшивка.

Проектно решение

Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

Енергоспестяващи мерки:

1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка на всички неизолирани фасадни стени, включително прилежащите стени на подпокривното пространство.
2) Топлинно изолиране с XPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK , шпакловане и измазване на външните стени на сутерена.
3) Топлинно изолиране на подовата конструкция над неотопляем сутерен с автоклавни плочи с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,045 W/mK.
4) Топлинно изолиране на подовата конструкция в подпокривното пространство с минерална вата с δ= 120 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,039 W/mK.
5) Подмяна на старата дървена и метална дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U≤1,40 W/m2K.
6) Подмяна на старите дървени/метални входни врати с дограма от алуминиев профил, с прекъснат термомост и стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U≤1,70 W/m2K.
7) Подмяна на старите дървени гаражни врати с дограма от алуминиев профил, с прекъснат термомост, с коефициент на топлопреминаване U≤2,20 W/m2K.
8) Подмяна на старите дървени/метални прозорци на сутерена с дограма от алуминиев профил и армирано стъкло, с коефициент на топлопреминаване U≤2,70 W/m2K.
9) Подмяна на старата дървена врата към сутерен с дограма от алуминиев профил, с прекъснат термомост, с коефициент на топлопреминаване U≤2,20 W/m2K.
10) Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=20 mm, широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK.

Съпътстващи мерки

1) Почистване от ръжда, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор.
2) Цялостно измазване на сградата отвън след санирането и с топлоизолация
3) Доставка и монтаж на нови подпрозоречни поли по нова и съществуваща дограма.
4) Доставка и монтаж на водооткапващи профили по ръбовете на отвори за нова и съществуваща дограма.
5) Подмяна на улуци и водосточни тръби.
6) Външния облик на сградата се решава в цветове –1013 RАL , 7031 RAL и цветна мозаечна мазилка за цокъл.
7) Монтират се брави тип „Антипаник“ на вратите на главните евакуационни изходи.
8) Предвижда се аварийно евакуационно осветление и означение по пътищата за евакуация.
9) Вратите към котелното помещение са предвидени метални, самозатварящи се, с клас на пожароустойчивост минимум EI90, критерий за самозатваряне най-малко С3.

Въведено е и енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията
В проекта е изпълнено:
- Подмяна на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови енергоспестяващи осветителни тела.
- Подмяна  на електроинсталацията на сградата.
- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

ВиК инсталации
В проекта е изпълнено:
-Подмяна на ВиК инсталацията на сградата.Това включва подмяна на тръбната разводка до водочерпните прибори,хоризонтални и вертикални щрангове.Подменени са и всички тоалетни,мивки и смесители.

Отопление и вентилация
В проекта е изпълнено:
-Отоплителната инсталация е изцяло подменена.Новата инсталация е изградена със спирателна арматура и диаметри,отговарящи на топлинните товари след саниране на сградата. 

Пожарна безопасност
В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.


Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Януари 2020г. – Април 2020г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите

• Доставка и монтаж на улуци
Доставка и монтаж на водосточни тръби
Доставка и монтаж на хидроизолация (2 слоя) по козирки
Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с δ=120 мм върху пода на подпокривно пространство
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от автоклавни плочи по таван на сутерен с δ=100 mm, вкл. крепежни елементи, шпакловка и латекс
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS по външни стени на сутерен с δ=100 мм, (вкл. дълбокопроникващ грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна мозаечна мазилка)
Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху фасадни стени
Демонтаж на стара дървена или метална дограма
Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади
Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка
Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане
Доставка и монтаж на нови вътрешни подпрозоречни поли по нова дограма
Доставка и монтаж на нови подпрозоречни поли по нова и съществуваща дограма
Направа на цветна силикатна мазилка над топлоизолация по външни стени и еркери
Направа на мозаечна мазилка по цокъл
Доставка и монтаж на врата 90/200 за помещения и пространства за общо ползване.
Полагане на нова подова настилка - теракот
Доставка и монтаж на плочки от фаянс по стени (до височина 2 метра) в санитарни помещения
Шпакловка стени на санитарните помещения
Доставка и монтаж на окачен таван от противовлажен гипсокартон
Доставка и полагане на бял латекс по стени и тавани след възстановяване на мазилка, след прокарването на канали за кабели (вкл.санитарните помещения)
Доставка и монтаж на комплект аксесоари за оборудване на санитарно помещение за инвалиди - ръкохватки и др.
Доставка и полагане на кабели СВТ
Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V/16A
Доставка и монтаж на трифазени контакти
Доставка и монтаж на конзоли
Доставка и монтаж на разклонителни кутии
Направа на канали в мазилка и възстановяване
Доставка и монтаж на осветителни тяела с LED лампи
Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж
Д-ка и м-ж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 30мс
Д-ка и м-ж на мълниепримна мачта с H=4м, комплект с крепежи
Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги
Доставка и монтаж на ГРТ по схема
Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета , PN16atm, за студена вода
Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, PN 20atm, за топла вода
Доставка и монтаж на спирателна арматура и водомер
Доставка и монтаж на смесителни батерии,мивки и WC
Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги за канализация
Демонтаж на съществуващи отоплителни тела,тръби,вентили,холендри и опорна конструкция
Доставка и монтаж на комплект спирателна арматура за стоманен панелен радиатор 1/2" (Включва термостатичен вентил с термоглава и секретен радиаторен вентил)
Доставка и монтаж тръби и фитинги стоманени черни БДС EN10255
Доставка и монтаж тръбна изолация за хоризонтални разводки DN40÷15 - микропореста гума k-flex с δ≥19 мм, l=0,037 W/m2K
Доставка и монтаж тръба полиетиленова с алуминиева вложка - ø 16х2 Ру10, Тmax=90 °C за радиаторни аншлуси
Разпробиване и замонолитване на отвори в стени и плочи с дебелина 25 см с размер 50х150 мм.

Някои технически характеристики и Показатели:
ЗП: 733.00 м²
РЗП: 2686.00 м²

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline