Енергийна инфраструктура
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Проект 8 - жилищен блок, град Разлог


Описание на сградата

Многофамилна четириетажна жилищна сграда с полуподземен сутеренен етаж, партерен етаж с търговски обекти, четири жилищни етажа. Състои се от две жилищни секции, с два главни входа, намиращи се на южната фасада и достъпни през метални врати с остъкление. Сградата е със застроената площ от 405 м2 и разгъната застроена площ (РЗП) от 2725,00 м2. Построена е през 1976 г. в гр. Разлог, на УЛ. „Александър Стамболийски“ №86

Строителната система е монолитна, скелетно-гредова конструкция с носещи стоманобетонни колони и гредови плочи. Преградните и фасадни стени са изпълнени с тухлена зидария. Сутеренните стени са стоманобетонни. Покривът на сградата е плосък от студен тип с вътрешно водоотвеждане посредством воронки и водосточни тръби. Стълбищата са монолитни стоманобетонови.

Входните площадки на входовете са достъпни през метални входни врати, а вратите към сутерена са дървени. От входовете, с диференциални стъпала се подхожда към партерните етажи, откъдето до всеки горен етаж се стига чрез двураменно стълбище. В сградата няма изграден асансьор. От същият вход е осигурен и достъпа към сутеренното ниво на сградата, в което са обособени мазета и общите сервизни помещения. То се състои от стълбищно рамо, коридори, складови помещения и общо помещение и е достъпно през дървена врата. 

Броят на самостоятелните жилища в многофамилната жилищна сграда е 23, а на партера са обособени 3 обекта със стопанско предназначение. Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

Фасади

Архитектурния образ на фасадите е характерен за метода пакетно повдигнати плочи -, видими фасадни тухли, цокли и козирки от мита бучарда, минерална и други видове мазилки върху топлоизолация на част от фасадите на жилищата. Най-характерни особености на фасадите са топлоизолирането им в отделни участъци и разнородността на остъкляването при терасите - като местоположение, вид на материал, размери на монтираната дограма, брой и отваряемост на крилата. Балконските парапети са от бетонови с мазилка и метални решетъчни, завършващи в горната си част с метална ръкохватка. При ремонта на фасадата се цели хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. По фасадите има множество метални профили в процес на корозия с необходимост от ремонт – парапети, капаци на прозорци в мазета и др.

Покрив

Покривът е плосък, студен тип с вътрешно водоотвеждане посредством. Покривът е достъпен от последния етаж посредством моряшки стълби и метални капандури. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата. Обшивките по бордовете и комините са от поцинкована ламарина, която на места компрометирана, а като цяло е корозирала, но ремонтни дейности не се предвиждат на този етап.

Енергоспестяващи мерки

1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,028 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително бордове на покрив.
2) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 50 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,028 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително бордове на покрив.
3) Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK 
4) Подмяна на старата дървена, метална и алуминиева дограма по апартаменти и общи части с петкамерна PVC дограма със стъклопакет (стъкло четири сезона), с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K. Подмяна на АL входни врати по входовете с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К.
5) Топлоизолиране на еркери с EPS,с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,028 W/mK
6) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
7) Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 50 мм, и коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK (вкл. лепило, армировъчна. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у цокъл, цветна мозаечна екстериорна мазилка.
8) Топлинно изолиране на покрив-Доставка и полагане на топлоизолационна система дюшеци минерална вата , δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,039W/mK, по таванска плоча.
9) Топлинно изолиране на покрив-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, и коеф. на топлопроводност λ≤0,028 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна мазилка

• Привеждане на сградата в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания 
• Възстановяване на ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.
• Поставяне на външен алуминиев подпрозоречен перваз по цялата дограма отвън, обръщане на страниците с гипсова мазилка или гипскартон – отвътре и двукратно боядисване при поставяне на новата дограма.
• Да се подменят, където е необходимо, или да се предприемат мерки за почистване на корозията и последващо антикорозионно покритие и боядисване на металната част по балконските парапети, при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба.
• Отделят се стълбищната клетка от мазетата в сутерените чрез пожароустойчива врата осигуряваща клас на огнеустойчивост EI 90 
• Възстановяване на обрушеното бетонено покритие и корозирала армировка
• Възстановяване и ремонт на комините. Възстановяване на бетонените им бордове и монтаж на нови ламаринени шапки.
• Подмяна на ламаринените шапки на вертикалните отдушници.
• Подмяна на ламаринената обшивка по борда на покрива. 

Предвидени мерки за пожарна безопасност

- Фасадната топлоизолация се разделя с ивица с ширина 0.5 м от материал с клас по реакция на огън А1 .
- През два етажа хоризонталните ивици от каменна вата, клас по реакция на огън А1, с ширина 20 см, монтирани на разстояние макс. 50 см над отворите за прозорци, преминават по целия периметър на фасадата, в съответствие с изискванията на чл. 14, ал.15,т.3, от Наредба Iз-1971. Съгласно ал. 16 на същия член ивици се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
- Върху топлоизолацията е предвидено последващо измазване със силикатна мазилка, клас по реакция на огън мин. А2.
- Стълбището е остъклено на всяка междинна площадка. Осигурена е директна осветеност.
- Вратата на сутерена към стълбищната клетка се подменя с метална с огнеустойчивост ≥ ЕІ 90 .

Конструкции

Приложени са следните мерки:
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
гр.Разлог, България
Период на реализация:
Септември 2018г. – Октомври 2018г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Подизпълнител

Характер на работите
- Изготвяне на проект
- Демонтажни работи
- Зидарии
- Полагане на мазилки и замаски
- Шпакловки
- Настилки
- Грундиране
- Боядисване
- Демонтаж на стара и монтаж на PVC дограма и Алуминиеви врати
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- ВиК инсталации
- Електро инсталации – силнотокови ; слаботокови; мълниезащитна и заземителна; 

Някои технически характеристики
Показатели:
ЗП: : 405,00 м2
РЗП: 2 725,00 м2
Застроен обем: 8 544,80м3
Височина: 16,57 м

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline