Гимназия Разлог
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, проект 3


Основни технически решенияВ сградата се изпълняват следните енергоспестяващи мерки:
- Полагане на фасадна топлоизолация
- Подмяна на дограмата с PVC
- Топлинно изолиране на покрива v- Изграждане на нови ВОИ с нови алуминиеви отоплителни тела
- Въвеждане на локално регулиране на топлоподаването в помещенията,чрез термостатични глави
- Изграждане на соларни панели за БГВ
Предмет на настоящият проект е изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация.Демонтира се хоризонталната и вертикалната тръбна разводка.Монтира се нова тръбна разводка от стоманени тръби и нови отоплителни тела с мощност,съобразена с потребната топлина за помещенията след саниране на сградата.На вертикалните щрангове се монтират автоматични обезвъздушители на последния етаж и сферични спирателни кранове с празнители в сутерена.Потребната топлина за сградата е определена съгласно приложените резултати от пресмятанията,представени в изчислителната част на проекта,при което необходимата потребна топлина за отопление на сградата е 113881 W.
В настоящия проект е изпълнено покриването на топлинните загуби в сградата през отоплителния период,чрез изгражданен на нова вътрешна отоплителна инсталация.Изградени са два основни клона за вътрешната отоплителна инсталация.Хоризонталната разпределителна тръбна мрежа се полага в сутерена на сградата,пробивайки се нови отвори в стените.Вертикалната тръбна мрежа е нова положена на мястото на старата,като на места се пробиват нови отвори.
За покриване на топлинните загуби на помещенията се предвижда използването на алумминиеви глидерни радиатори с означените в проекта топлоотдаване и температура на въздуха в помещението при температура на топлоносителя 60/40 °C.Отоплителните тела в помещенията и коридорите се захранват с топлоносител от вертикалните щрангове,чрез хоризонтални радиаторни аншлуси.Отоплителните тела са монтирани под прозорците на минимално отстояние от пода 100 мм и минимално отстояние от измазаната повърхност на стената 40 мм.Присъединяват към тръбната разводка,чрез термостатичен радиаторен вентил с терморегулираща се глава,секретен вентил и на всяко тяло е монтиран ръчен радиаторен обезвъздушител.На последните вертикални линии на подаващата тръба са монтирани автоматични обезвъздушители с обратни клапани.
Отоплителните тела с над 15 глидера се свързват диагонално.Инсталираните в сградата отоплителни тела са с мощност 132 116 W.
За осигуряване на ефективно обезвъздушаване и дренаж всички хоризонтални участъци на тръбната мрежа са монтирани с минимален наклон 1,5% в посока,указана на чертежа.Всички радиатори аншлуси се монтират с минимален наклон 5% ,с посока.
Всички хоризонтални тръбопроводи,положени в сутеренната част на сградата,задължително се топлоизолират с топлоизолация с дебелина,съгласно проекта.
Обезвъздушаването на инсталацията е локално – чрез автоматични щрангови и ръчни радиаторни обезвъздушители.
Дренирането на инсталацията е осъществено,чрез монтиране щранг-вентили с изпускател.
Хидравличното регулиране на инсталацията се осъществява чрез,радиаторни термостатични и секретни вентили,монтирани на всяко отоплително тяло.

Възложител:
Община Разлог
Местоположение:
Гр.Разлог , България
Период на реализация:
Август 2017г. – Октомври 2017г. vРоля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
- Изготвяне на проект
- Демонтажни работи
- Зидарии
- Полагане на мазилки и замаски
- Шпакловки
- Настилки
- Грундиране
- Боядисване
- Демонтаж на стара и монтаж на PVC дограма и Алуминиеви врати
- Хидро и топлоизолация
- Тенекеджийски работи
- ВиК инсталации
- Електро инсталации – силнотокови ; слаботокови; мълниезащитна и заземителна;

Някои технически характеристики
Показатели:
РЗП= 4600 м2
ЗП=570м2

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук  

03ОТЗИВ

Всички дейности бяха изпълнени, професионално, качествено и в срок, съгласно клаузите на сключения договор и в съответствие с нормативните изисквания. Със своя опит и потенциал фирма „Винстой”ООД е отличен партьор за съвместна работа.

Кмет на Община Разлог 
/Инж.Красимир Герчев/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline