Въвшждане мерки за ен. ефективнист, проект 6
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Въвшждане мерки за енергийна ефективнист, Проект 6


Описание на сградата
Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1975 година.Тя е с административен адрес гр.Благоевград „ул.Ал.Станболийски 24“.Обектът представлява жилищна сграда,която е състои от две секции на 5 етажа.И двете жилищни секции са с вход от североизток и са с подземен етаж с мазета,първи етаж с магазини,четири жилищни етажа и един тавански етаж.Жилищната сграда има общо 16 апартамента(във всеки вход по 8).
Строителна конструкция
Сградата е изпълнена с монолитна стоманобетонова скелетно-гредова система.Ограждащите стени по периметъра на сградата в подземния етаж са стоманобетоновис дебелина 40 цм.Преградните стени са тухлени.Вертикалните носещи елементи са стоманобетонни колони и шайби.Хоризонталните подови конструкции са стоманобетонни плочи със стоманобетонни греди с размер 25/50 см.Стълбищните рамена и междуетажните площадки са стоманобетонни.Покривната конструкция е плосък покрив-тип „топъл“със стоматобетонна бергола по периметъра.Ограждащите и някои външни стени са изпълени от плътни тухли с дебелина на зида 25см. И разпределителни 12 цм.
Проектно решение
Съгласно препорачителните мерки от „Доклада за обследването за установяване на технически характеристики,свързани с изискванията по чл.169,ал.1,т.1-5,ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията“,“Технически паспорт“ и „ Доклад за енергийна ефективност“в проекта се предвижда изпълнението на енергоспестяващи мерки,необходими за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност:
Топлинно изолиране на външни стени – С оглед постигане на оптимални топлотехнически характеристики за сградата са изпълнени строителна система за топлоизолиране на фасадни стени тип EPS=10cm.По повърхностите върху,който има изпълнена топлоизолация е добавен допълнителен пласт от EPS с подходяща дебелина за достигане на проектната стойност,изпълнена върху лепило 1см.
Подменена е съществиващата дограма със строителна система от PVC профили,остъклени с двоен стъклопакет.
Топлоизолация на покривната конструкция – Доставена и монтирана е,топлинна изолация за покрива XPS с дебелина 100мм.
Топлоизолация на под – Доставена е,и монтирана топлинна изолация за под към външен въздух от EPS с дебелина 100мм.
Въведено е и енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части(стълбищна клетка)Подмяна на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела.
ВиК инсталации
В проекта е извършена,пълна подмяна на съществуващата главна водопроводна хоризонтална мрежа и вертикални клонове,с полопропиленови тръби и фитинги за студена вода.
Електро инсталации
В проекта е изпълнено:
- Монтаж на нова мълниезащитна инсталация,изпълнена с два мълниеприемника с изпреварващо действие.Мълниеприемниците са монтирани на мачти,с височина 3.0м,закрепени посредством ан0керни скоби на страничните стени на коминните тела.
- Заземяване на главните електромерни разпределителни тела (ГРЕТ) с по един концентричен заземител.
- Подмяна на съществуващите осветителни тела ( л.н.ж.) в общите части на сградата с нови – енергоспестяващи осветителни тела,изпълнени със светлодиодни осветители.
- Домофонна уредба
Пожарна безопасност
В изпълнените строително-монтажни работи са заложени строителни материали и изделия отговарящи на нормите за пожарна безопастност.При доставката на материалите и изделията задължително са изискани сертификати за техническите им показатели.

Възложител:
Община Благоевград
Местоположение:
Гр.Благоевград , България
Период на реализация:
Август 2018г. – Септември 2018г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Подизпълнител

Характер на работите
Ремонт на покрив
-Демонтаж на обшивки от поцинкована ламарина и отводнителни съоражения;
-Изпълнение на пароизолация и топлоизолация;
-Армирана циментова замаска;
-Направа на обшивки от поцинкована ламарина;
-Доставка и монтаж на воронки;
-Доставка и монтаж на водосточни тръби;
-Ремонт на повърхностите на пергулата и водоустойчива минерална мазилка;
Подмяна на съществуващите врати и прозорци(дограма)
-Демонтиране(изваждане от зид) на врата и прозорци;
-Доставка и монтаж на врати и прозорци PVC профил;
-Уплатняване с монтажна полиетиренова пяна на монтираните врати и прозорци;
-Изкърпване на мазилка около отворите;
-Гипсова шпакловка;
-Боядисване с латекс,двукратно;
Ремонт на съществуващите мазилки по сградата
-Очукване на компроментирана мазилка;
-Изкърпване на мазилка;
Топлоизолационна система по фасадни повърхности
-Ремонт на съществуващи мазилки;
-Топлоизолационна система за външни стени,с топлоизолация EPS -100mm.

Някои технически характеристики vПоказатели:
ЗП: 316,20 м2
РЗП: 2001,12 м2

В случай, че желаете да прегледате нашето удостоверение за добро изпълнение можете да го изтеглите от тук

03ОТЗИВ

„Благодарствена грамота на фирма „Винстрой ООД“ Разлог, за отлично свършена работа при саниране, месец Септември 2018г.

От живеещите в Блок на улица „Ал. Станболийски“ №24 гр.Благоевград


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline